चंद्रपूर परिमंडळातील १५ गावात १०० टक्के विद्युतीकरण -ग्रामस्वराज्य अभियान : सौभाग्य योजना!

निखिल खानोरकर चिमूर : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी ग्राम स्वराज्य अभियानाच्या माध्यमातून सौभाग्य योजनेतून चंद्रपूर परिमंडळातील १५ गावात एकंदरीत १०० टक्के विद्युतीकरण करण्यात आले. या अभियानांतर्गत चंद्रपूर व गडचिरोली मंडलातील एकंदरीत १९०३ कुटूुंबाना चंद्र, सुर्य, कंदील, दिवाबत्तीच्या प्रकाशानंतर आता महावितरणच्या वीजेचा प्रकाश अनुभवायला मिळाला आहे.
एकीकडे शहरातील जीवन, माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरतांना, विज्ञान तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत असतांना, अनेक सेायीसुविधांचा लाभ घेत असतांना वीजेसारख्या प्राथमिक गरजेशिवाय हि कुटूंबे अनेक वर्षे अंधारात जीवन जगत होती. १४ एप्रिल २०१८ ते ३० एप्रिल २०१८ या दोन आठवडयात महावितरणने चंद्रपूर परिमंडळाने या १९०३ कुटुंबांना प्रकाश देत त्यांची चौथी प्राथमिक गरज पूर्ण केली व त्यांना प्रकाशाची वाट उपलब्ध करून दिली.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्हयातील मुलचेरा तालुक्यातील- अडपल्ली येथे ७०, अहेरी तालुक्यातील महागाव येथे ८३ , छल्लेवाडा येथे २६४, चेरपल्ली येथे ७१ , गोविंदगाव येथे ७६ , सिरोंचा तालुक्यातील नाडीगुडा २५७, जाफराबाद येथे १६४ व गुमलकोंडा येथे १७४ अशा ८ गावातील ११५६ कुटूंबात तर चंद्रपूर जिल्हयातील – जिवती तालुक्यातील येल्लापूर १४२ , गुडसेल्ला येथे १५५ व कुंभेझरी ३३७ , चिमूर तालुक्यातील वडसी ५२ , ब्रम्हपुरी तालुक्यातील कहाली येथे १७ , चंद्रपूर तालुक्यातील चिचपल्ली येथे ३४ व गेांडपिपरी तालुक्यातील बोरगाव येथे ७ अशा ७ गावातील ७४४ कुटूुंबाना चंद्र, सुर्य, कंदील, दिवाबत्तीच्या प्रकाशानंतर महावितरणच्या वीजेच्या प्रकाशाने स्वयंपूर्ण झाली आहेत.
गोंडपिपरी तालुक्यातील बोरगाव मध्ये राहणारे गजानन फुलझेले व त्यांच्या पत्नी अंधारात जीवन जगात असतांना त्यांच्या जीवनातील काळोख संपुष्टात आला, तर जिवती तालुक्यातील विश्वनाथ भालेराव या जिवती तालुक्यातील वयोवृध्द कुटंबाच्या जीवनात प्रकाश पोहोचला. आयुष्यात संध्याकाळी या दाम्पत्याच्या जीवनात प्रकाशाची पहाट उगवली ,चिमूर तालुक्यातील वडसी येथिल केमा जांभुळे यांच्या जीवनात ग्रामस्वराज्य अभियानान प्रकाशाचा सुर्य आणला. विस्तारी कंटीवार, व त्यांची पत्नी हे मोलमजुरी करून जगणारे चेरपिल्लीतील कुटूंब आता वीज आल्याने प्रफुल्लीत झाले आहे.
जिवती तालुक्यातील कंभेझरी येथिल गणपती हरगिले यांच्याही जीवनात आलेल्या प्रकाशाने महत्वाची भुमिका बजावली आहे घरी वीज नसतांना घरातील दिव्यांग बालकांस अंधारात वावरने कठीण होते. प्रकाशामुळे आता त्यांच्या जीवनात उमेदीची नवी किरणे डोकावली आहे. गोंडपिपरी तालुक्यातील बोरगाव येथिल साजन तुळशीराम मानकर व त्यांची पत्नी मोलमजूरी करून जगतांना वीजेची गरज पूर्ण झाल्याने समाधानी आहेत तर जिवती तालुक्यातील येल्लापूर बालाजी बन्सोड आता मुलाच्या शिक्षणासाठी वीजेची सुविधा उपलब्ध झाल्याने समाधानी आहेत. सरला राजन्ना अंगूरवार व त्यांच्या दोन लहानग्या- शीवानी, अंजली व लहानगा कार्तिकसाठी आता वीज आल्याने अंधाराची भिती मावळली असून प्रगतीची प्रकाशकिरणे उंच भरारी घेण्यासाठी त्यांच्या पंखांना बळ देत आहे.
महावितरणने ग्रामस्वराज्य अभियानाच्या माध्यमातून कुठे नवीन पंखांना बळ मिळत आहे, तर कुठे जीवनातील अंधार संपूर्ण जीवनचित्रात नवे उमेदीचे, स्वप्नांचे रंग फुलत आहेत. या योजनेमुळे, गजानन फुलझेले, विशवनाथ भालेराव, केमा जांभुळे,या सारख्या वयोवृध्द नागरीकांनी संपूर्ण जीवन विजेशिवाय जगल्यांनतर आता त्यांच्या जीवनाच्या सायंकाळी प्रकाशाची नवी पहाट उगवली आहे.

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा