पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत शिकाऊ उमेदवार भरती

एकूण पदसंख्या (Total No of Posts) : 29 जागा (Posts)

पदांची नावे (Post Names) :

 1. पॅथॉलॉजि (Pathology) : 09 जागा (Posts)
 2. रेडिओलॉजि (Radiology) : 03 जागा (Posts)
 3. कार्डिओलॉजि (Cardiology) : 02 जागा (Posts)
 4. गार्डनर (माळी) (Gardner) : 15 जागा (Posts)

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification) :

पद क्र. (Post No) : 1 to 3

 • फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजि विषयांसह १२वी उत्तीर्ण (२०१५ ते २०१७ शैक्षणिक वर्षांदरम्यान )(12th Passed with Physics, Chemistry & Biology Subjects) (Passing Year Should be between 2015 to 2017)
 • केंद्र सरकार अप्रेन्टिस वेबसाइट वर नोंदणी आवश्यक (Apprentice Registration Compulsory)

पद क्र. (Post No) : 4

 • १०वी उत्तीर्ण (10th Passed)
 • केंद्र सरकार अप्रेन्टिस वेबसाइट वर नोंदणी आवश्यक (Apprentice Registration Compulsory)

प्रशिक्षण कालावधी (Training Period):

पद क्र. (Post No) : 1 to 3

 • ६ महिने (6 Months)

पद क्र. (Post No) : 4

 • ०१ वर्ष (01 Years)

ऑनलाईन नोंदणी करा : Apply for Registration

अर्ज पोचण्याचा अंतिम दिनांक (Last Date of Receiving Application) : 30th November 2017

अर्ज पाठवण्याचा पत्ता (Address of Sending Application):

 • मा. सहा. आयुक्त, प्रशासन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी – ४११०१८

जाहिरात डाउनलोड करा : Download Advertisement

अर्ज डाउनलोड करा : Download Application

सूचना : उमेदवाराने अर्ज करण्यापूर्वी सविस्तर जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी ही विनंती

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा